wat als je wel was uitgestapt
wat als je de moed had gehad
wat als jij had aangebeld
wat als?

wat als de zon in ‘t noorden stond
wat als, een wees zijn moeder vond
wat als, mijn kussen op je mond
wat als ik wel met jou

maar de goden die toonden
een andere lijn
niet bij je zijn
een andere lijn

wat als jij toch iets had gezegd
wat als we hadden bijgelegd
wat als jij alles had verklaard
wat als?

wat als, de regen omhoog viel
wat als, er hoeken aan een wiel
wat als, wij leefden zonder ziel
wat als ik wel met jou

mijn zoon was mijn zoon niet geweest en misschien
waren zijn ogen blauw

ach wat, jij bent gelukkig daar
ach wat, ik maak het hier waar
en ergens in ‘t heelal
ach wat